top of page

מכללת אפקה - עיצוב מתחמים

123.jpg

מיקום: תל אביב

ייעוד: מכללה

שלב: הושלם

מזמין: מכללת אפקה

 

הפרויקט הינו תהליך מתמשך לחידוש פני מכללת אפקה במתחמי הקמפוס הקיימים בשכונת אפקה שבתל אביב. מתוך רצון לשדר אווירה נינוחה ואף "ביתית" ומנגד לשמור על הפורמליות והחדשנות, עיצוב החללים במכללה נעשה מתוך שימוש בחומרים עדכניים וצבעוניות מאוזנת. בנוסף, הבחירות נעשו מתוך ראיה ארוכת טווח של עמידות החומר והנראות לאורך זמן.

bottom of page