top of page

"כסלו" משרדים ומרכז לוגיסטי

מיקום: חדרה

ייעוד: מרכז לוגיסטי ומשרדים

שטח: 4,000 מ"ר

שלב: תכנון מתקדם

מזמין: קבוצת "כסלו"

בשיתוף עם אדר' עתליה גרינברג

 

הפרוגרמה של מבנה זה דרשה תכנון מוקפד ורגיש: המבנה משלב מצד אחד מחסן צמיגים ומצד שני משרדים יצוגיים של החברה הישראלית לצמיגים. הפעילות היומיומים של המחסן הכוללת תנועת משאיות, מלגזות, ועובדי מחסן חיה לצד משרדים מוקפדים המתוכננים כמבנה HIGH END. ארגון הפונקציות ומערך התנועה אפשר את קיום שני הפנים של המבנה מבלי להפריע זה לזה.

 

bottom of page