top of page

בית במושב מסלול

בית במושב מסלול- תכנית

מיקום: מושב מסלול

ייעוד: מגורים

שטח: 62 מ"ר

שלב: הושלם

מזמין: פרטי

 

בחלקה במושב מסלול תוכנן בית בבנייה קלה, תוך התכנסות לתקציב קשיח. הלקוחה ידעה היטב מה היא רוצה והתכנון והביצוע נעשו במהירות רבה. תהליך העבודה היה אינטנסיבי ומהנה, וכלל סקיצות רבות תחת מסגרת מגבלות השטח שניתן לבנות כתוצאה מאילוצי התקציב. אחרי שהפכנו בתכנון הלוך ושוב, הצלחנו להגיע לתכנון העונה על כל הצרכים מבלי לחרוג מהתקציב כלל.

bottom of page